Veilig naar de fysio

  • 7 mei 2020

Omdat het heel onduidelijk is hoe en wat wij als praktijk mogen doen en doen. De onderstaande informatie is een samenvatting. Wilt u meer weten, klik dan op de link naar de complete versie, Veilig naar de fysiotherapeut.

Er is groen licht en dus hebben we TOESTEMMING om de fysiotherapeutische zorg – veilig én verantwoord – weer op te schalen! Op 19 mei houdt het RIVM deze beslissing opnieuw tegen het licht op basis van de dan opgedane ervaringen en actualiteit.

Wat is het uitgangspunt:

  • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
  • De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
  • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
  • Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

 

Wij werken steeds volgens het protocol.

Personen zonder COVID-19 symptomen of symptomen volgens triage Personen met bewezen COVID-19 of met symptomen volgens triage, of met huisgenoten met symptomen volgens triage, of bewezen COVID-19
Reguliere paramedische zorg op afstand/digitaal


WEL


WEL

Noodzakelijke zorg in paramedische praktijk


WEL

NIET
Spoedconsult aan huis vereist om irreversibele schade te voorkomen


Mogelijk


Mogelijk


Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?

Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt. Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Maatregelen en protocol ten aanzien van het CORONA-virus

In verband met het Corona-virus en de protocollen die daarmee samenhangen hebben wij besloten om het voor iedereen duidelijk te maken hoe wij daar mee omgaan. Wij werken al sinds de adviezen van het RIVM volgens de protocollen, maar wij merken dat veel mensen het prettig vinden om dat ook te zien.

Omdat wij gewend zijn met kwetsbare ouderen te werken, geldt bij ons standaard een verhoogd hygiëne protocol. Dat is nu aangescherpt. Handen geven en lichamelijk contact vermijden waar mogelijk. Voor en na elk patiënten contact handen wassen. Dit is zinvoller dan desinfecteren. Ieder van ons heeft desinfectans in de auto en schoonmaakdoekjes voor de materialen die na elk gebruik ook schoongemaakt worden.

Uiteraard wordt dit ook in de praktijkruimtes gedaan. Na elk gebruik wordt de behandelbank of stoel gedesinfecteerd en al het gebruikte oefenmateriaal wordt ook schoongemaakt.

Bij alle intramurale bewoners, hangt allerlei desinfectans in de badkamer, ook doeken om je oefenmateriaal te desinfecteren. Extramuraal moeten we onze eigen spullen uiteraard gebruiken. De werkkledij dagelijks in de was, ook de jassen.

Wij dragen bij binnenkomst wegwerphandschoenen en een chirurgisch mondmasker. Als de 1,5 mtr gegarandeerd kan worden, dan ziet u onze gezichten weer.

Verder volgen wij wat het KNGF samen met het RIVM adviseert: Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen? Kwetsbare mensen wordt geadviseerd om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Mensen wordt daarnaast verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden. Wij wegen, in overleg met u,  af wat het risico is voor u en voor onszelf. Patiënten die zelf twijfelen kunnen  ook via de telefoon begeleid worden en dan samen oefenen. Eventueel met beeldbellen, indien mogelijk

Wij als Langer Thuis zetten alle groepsbehandelingen STOP (tot 22 mei) en bieden (indien noodzakelijk) 1 op 1 behandeling aan.

 

Copyright Langer Thuis