Multidisciplinair samenwerken

Langer Thuis doet aan multidisciplinair samenwerken, hoe belangrijk is dat?

Om als zorgverlener in te staan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening, is een multidisciplinair netwerk met relevante zorgverleners van belang. Waarom is dit van belang en wat is het voordeel voor de patiënt?

Wat is multidisciplinair samenwerken?
Een multidisciplinair team bepaalt samen, met de patiënt/cliënt  de doelen van de patiënt/cliënt , waarbij de patiënt/cliënt, de regisseur is  en hoe en wanneer hieraan gewerkt wordt. Hierbij staan de belangen van de patiënt voorop. Het zorgplan dat multidisciplinair wordt opgesteld, is richtinggevend voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines. De betrokken disciplines blijven op de hoogte van de voortgang van de patiënt/cliënt.

Waarom multidisciplinair samenwerken?
Om de patiënt optimale zorg te kunnen bieden, moet er verder worden gekeken dan alleen het eigen vakgebied. Verschillende zorgverleners kunnen elkaar aanvullen waardoor er met elkaar een doel bereikt kan worden waartoe een zorgverlener niet alleen toe in staat is. Bovendien geeft het samenvoegen van de informatie die de zorgverlener opdoet tijdens de behandeling een goed totaalbeeld van de patiënt/cliënt. Zo staan “alle neuzen” dezelfde kant op.

In de eerstelijn is Multidisciplinair niet zo vanzelfsprekend, als in een instelling. Toch vinden wij dat wel belangrijk. Steeds meer mensen wonen steeds Langer Thuis, met steeds meer zorg. Wij hebben de kennis en het netwerk om daarin bij te staan.

Multidisciplinair werken in de praktijk

Hoe staat de eerstelijns zorgverlener tegenover het multidisciplinair samenwerken? Een rondgang door Brabant.

Maken jullie met Thuiszorg deel uit van een multidisciplinair netwerk?
“Nee, we zijn niet aangesloten bij een multidisciplinair netwerk. We zien wel veel complexe patiënten in de thuissituatie, maar wij zijn niet gewend aan het multidisciplinaire samenwerken. Dat wordt bijna niet gedaan door andere disciplines, omdat het vaak onbetaalde tijd is. En wij weten vaak niet van elkaar, wat iemands professionaliteit is en specialiteit.  Door elkaar tegen te komen bij de patiënt/cliënt, thuis, in de zorgsituatie, leer jij elkaar kennen en leer je waar een multidisciplinair netwerk voor nodig is. Inmiddels hebben we wel een klein netwerk waarin we met andere disciplines samenwerken. Dat netwerk hebben we in de loop der jaren opgebouwd met zorgverleners waar we prettig mee samenwerken en waarvan we weten dat we dezelfde visie hebben.”

Doen jullie vaak een beroep op dat netwerk?
“Als het van toepassing is op de patiënt om zo betere zorg te kunnen bieden, dan verwijzen we door naar andere disciplines of we betrekken andere disciplines erbij.”

Hoe staan andere zorgverleners daar tegenover?
“Dat is best wisselend, sommige zorgverleners vinden het soms spannend. Het blijft dan bij een eenzijdige doorverwijzing, omdat ze bang zijn hun patiënt te verliezen aan een andere zorgverlener. Ik merk soms ook dat andere disciplines nog niet voldoende kennis hebben van welke meerwaarde, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut kan bieden. Onder de zorgverleners in het algemeen is veel gebrek aan kennis, wat een andere discipline kan bijdragen.

Maken jullie als huisartsen praktijk deel uit van een multidisciplinair netwerk?
“Ja, maar het is niet op papier vastgelegd. Wij hebben een goed contact met wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Onze POH van de ouderenzorg, onderhouden die contacten en met regelmaat hebben wij bijeenkomsten, om deze kwetsbare groep te bespreken. Vaak thematisch. Nu zijn wij al een paar jaar bezig met kwetsbaarheid en valpreventie in alle opzichten. We zien wel veel complexe patiënten in de thuissituatie, steeds vaker en meer en inmiddels gewend aan het multidisciplinaire samenwerken.  Inmiddels hebben we wel een klein netwerk waarin we met andere disciplines samenwerken. Dat netwerk hebben we in de loop der jaren opgebouwd met zorgverleners waar we prettig mee samenwerken en waarvan we weten dat we dezelfde visie hebben. Wij hebben gemerkt dat het een prettige manier van samenwerken is en dat je de zorg zo sterk kunt verbeteren.”

Wij zien dus wel de meerwaarde ervan in, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn, mensen vinden het spannend of hebben onvoldoende kennis over wanneer ze andere disciplines kunnen inzetten. Maar het is absoluut noodzakelijk om optimale zorg te geven.”

Wat zijn volgens Langer Thuis de voor- en nadelen van multidisciplinair samenwerken?
“Het voordeel is dat we samen betere zorg kunnen leveren aan de patiënt, dus dat zorgverleners niet alleen vanaf hun eigen eilandje behandelen. Multidisciplinair samenwerken is onmisbaar wanneer je echt goede zorg wil leveren aan een patiënt met een complexe aandoening. Een nadeel is de onwetendheid van de verschillende disciplines onder elkaar. Niet iedereen is voldoende van elkaar op de hoogte zodat je weet welke meerwaarde je elkaar kunt bieden. Wij zien dus wel de meerwaarde ervan in, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn, mensen vinden het spannend of hebben onvoldoende kennis over wanneer ze andere disciplines kunnen inzetten. Maar het is absoluut noodzakelijk om optimale zorg te geven.”

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK OF NEEM CONTACT OP

Copyright Langer Thuis