Triggerpoint therapie

Triggerpoint therapie

Deze therapie maakt gebruik van pijnpunten. Deze pijnpunten behandelen wij met fricties (dat is een massage vorm), shockwave, of dry-needling. Hier bespreken wij de dry-needling, dat is een vorm van acupunctuur, waarbij eventueel ook stroom gebruikt wordt. De naald wordt in het pijnpunt (myogelose) gebracht en moet daar 10-30 minuten blijven zitten. Om de werking te versterken, gebruiken wij vaak stroom er bij.

The therapist introduces the needle to the desired point on the patient's back

Myofascaal pijnsyndroom

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MFTP). Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De schattingen door onderzoekers gedaan naar het voorkomen van myofasciale triggerpoints als oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel variëren sterk van 21% – 93%! Gebrek aan diagnostische kenmerken, ongetraindheid van de onderzoekers, verschillen in patiëntengroepen en de duur van de klachten veroorzaken deze verschillen.

Myofasciale triggerpoints

Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit (ongeveer ter grootte van een tarwekorrel). Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan.

De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. Een myofasciaal triggerpoint veroorzaakt een veranderde spierfunctie (spierkrachtafname, spierverkorting etc.) en autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en/of koude handen.

Panorama of despair senior woman having headache

Symptonen

Bij het belasten van de spier met triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied. Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus “leert” de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting. Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in afname van de spierkracht. Vegetatieve reacties; veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (bijvoorbeeld door aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen. Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie. Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?

Een myofasciale triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel. Deze overbelasting kan te maken hebben met “beroepshoudingen” en leefgewoontes. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren; bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak van de klacht voor de patiënt duidelijk (bijv. door een val) maar vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

Senior with pain of the shoulder sitting on the sofa

Wat maakt een myofasciale triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn?

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verergeren door

 • Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauze
 • Dat tijdens het bewegen de spier plotseling wordt verkort
 • Afkoeling (schaarse kleding), transpiratie
 • Druk op betreffende spier (bijv. knellende das of zware tas)

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verminderen door

 • Het inbouwen van korte rustperiode tijdens het bewegen, pauzes
 • Langzaam rekken van de spier (bijv. onder de warme douche)
 • Temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen, aangename warmte
 • Fysiotherapie, dry needling

Klachtenonderhoudende factoren zijn

 • Mechanische stress, slechte werkhouding, knellende kleding
 • Voeding (bijv. vitaminetekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten)
 • Bepaalde aandoeningen; suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen etc.
 • Psychologische factoren; depressie, angst, stress, onbegrip spierstelsel door patiënt
 • Chronische infecties

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK OF NEEM CONTACT OP

Copyright Langer Thuis