Maatregelen Corona-virus

  • 16 maart 2020

In verband met het Corona-virus en de protocollen die daarmee samenhangen hebben wij besloten om het voor iedereen duidelijk te maken hoe wij daar mee omgaan. Wij werken al sinds de adviezen van het RIVM volgens de protocollen, maar wij merken dat veel mensen het prettig vinden om dat ook te zien.

Omdat wij gewend zijn met kwetsbare ouderen te werken, geldt bij ons standaard een verhoogd hygiëne protocol. Dat is nu aangescherpt. Handen geven en lichamelijk contact vermijden waar mogelijk? Voor en na elk patiënten contact handen wassen. Dit is zinvoller dan desinfecteren. Ieder van ons heeft desinfectans in de auto en schoonmaakdoekjes voor de materialen die na elk gebruik ook schoongemaakt worden.

Bij alle intramurale bewoners, hangt allerlei desinfectans in de badkamer, ook doeken om je oefenmateriaal te desinfecteren. Extramuraal moeten we onze eigen spullen uiteraard gebruiken. De werkkledij dagelijks in de was, ook de jassen. Verder volgen wij wat het KNGF samen met het RIVM adviseert: Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen? Kwetsbare mensen wordt geadviseerd om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Mensen wordt daarnaast verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden. Weeg dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf. Patiënten die zelf twijfelen kun je ook verwijzen naar thuisarts.nl.

Kunnen we groepsbehandelingen, voor bijvoorbeeld COPD, gewoon door laten gaan? COPD-patiënten kunnen behoren tot de groep kwetsbare patiënten. Bekijk ook in dit geval daarom wat de risico’s zijn. Voor deelnemers aan de groepsbehandelingen en voor jou. Wij als Langer Thuis zetten alle groepsbehandelingen STOP (tot 31 maart) en bieden (indien noodzakelijk) 1 op 1 behandeling aan.
Kan ik mensen thuis behandelen? Het wordt iedereen verzocht om het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dat geldt ook voor ons. Weeg daar dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf is als je iemand bezoekt.

Copyright Langer Thuis