Organisaties samenwerking

Organisaties waar we mee samenwerken:

Contactgegevens IVT Thuiszorg:
Hedikhuizerweg 7a
5222 BC ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 631 13 00
E-mail: info@ivtthuiszorg.nl
www.ivtthuiszorg.nl

Contactgegevens OVO:
Bennekelstraat 13
5654 DD Eindhoven
Tel: 040 25 73 832
E-mail: info@ovoeindhoven.nl
www.ovoeindhoven.nl

Contactgegevens Home Instead Thuisservice Eindhoven:
Noord Brabantlaan 2
5651LX Eindhoven
Tel: 040 34 10 011
E-mail: info.eindhoven@homeinstead.nl
www.homeinstead.nl/eindhoven/thuiszorg-thuisservice/onze-diensten/

Contactgegevens Home Instead Thuisservice Rosmalen:
Hoff van Hollantlaan 1-H
5243 SR Rosmalen
Tel 073 20 32 09
E-mail: info.denbosch@homeinstead.nl
www.homeinstead.nl/ouder-worden-en-thuis-wonen

 

 

Copyright Langer Thuis