Ergotherapie

Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een therapie die zicht richt op het dagelijks handelen en gegeven wordt door een ergotherapeut. Wat doet een ergotherapeut? Een ergotherapeut helpt mensen die beperkingen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen of activiteiten.

Waar vindt de ergotherapie plaats?

Omdat ergotherapie zich richt op dagelijkse activiteiten in de thuissituatie, vinden de behandelingen zich (bij voorkeur) aan huis plaats.

Wanneer ga je naar een ergotherapeut?

Ouder worden, het krijgen van ziekte en ongeval of wanneer de rol van een mantelzorger op u pad komt kan leiden tot blijvende veranderingen in uw leven. Wilt u leren om met deze ingrijpende veranderingen om te gaan of wilt u uw zelfstandigheid vergroten? Een ergotherapeut kan u hierbij helpen.
Met een behandeling van de ergotherapeut leren uw en uw naasten om te gaan met deze ingrijpende veranderingen in uw leven.

Voorbeelden van wanneer u terecht kan bij een ergotherapeut:

  • U ondervindt veranderingen in uw persoonlijke verzorging als wassen en aankleden, douchen, toiletgang, haren kammen, tanden poetsen.
  • U ondervindt veranderingen in het uitvoeren huishoudelijkeactiviteiten als het doen van boodschappen, maaltijd bereiden, de was doen en het huis poetsen.
  • U ondervindt veranderingen in passieve en of actieve recreatie als het uitvoeren van een hobby als lezen, schrijven, handarbeid of bij een sport, maken van uitstapjes of reizen.
  • U ondervindt veranderingen in betaald en of onbetaald werk als vrijwilligerswerk, het behouden van werk en of het vinden van werk.

Meer informatie?

Voor ergotherapie werken we samen met 073ergotherapie.

Neem contact op met 073ergotherapie om een afspraak te maken of voor informatie.

Nina Hagoort
06 37236325

Een voorbeeld van een ergotherapeutische behandeling:

Plannen

Mw. van Wijk, 80 jaar heeft alzheimer, een vorm van dementie. Door haar ziekte wordt het voor haar steeds moeilijker om haar afspraken in haar agenda bij te houden. De ergotherapeut van langer thuis zoekt samen met mw. van Wijk en haar dochter naar een oplossing voor dit probleem. Voor mw. blijkt een nieuwe agenda en een klok waarop de dag vermeld staat de beste oplossing te zijn. Na een aantal keer oefenen met de ergotherapeut en hierna ook op advies van de ergotherapeut met haar dochter lukt het mw. haar afspraken in haar agenda bij te houden.

Overbelasting

Dhr. Pieterse, 60 jaar heeft een aantal jaar geleden een CVA gehad. Na de CVA is hij veel minder zelfstandiger geworden en heeft zijn vrouw veel van zijn taken overgenomen. Het lukt mw. nu alleen niet meer om dit te blijven doen, omdat ze zelf ook ziek is. Op verwijzing van de huisarts gaan dhr. en mw. naar de ergotherapeut van langer thuis. Deze begeleid dhr. weer in het meer zelfstandiger worden en mw. in het aangeven wat ze wel en niet kan. Hierdoor is mw. niet meer overbelast en dhr. kan op dit moment zelf zijn ontbijt maken, schoenen aantrekken etc.

NEEM CONTACT OP MET
073ergotherapie

Copyright Langer Thuis