Disclaimer

Over deze site

De zorgaanbieder optimaliseert zijn/haar patiëntenservice door middel van internet. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 9.0 en hoger.

Registraties van de onderneming

BIG-register
Onze zorgverlener(s) kunt u in het BIG-register vinden onder:
Brigitte Leenders (BIG-nummer: 99049639704)
Mariëlle Maas-den Otter (BIG-nummer: 79041694304)

Uitsluiting aansprakelijkheid

De zorgaanbieder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK OF NEEM CONTACT OP

Copyright Langer Thuis