Steeds meer zorgmedewerkers naar de fysiotherapeut

  • 29 december 2015

Bijna één op de drie zorgmedewerkers deed in 2014 een beroep op fysiotherapie.

Dit meldt Stichting IZZ na een jaarlijkse inventarisatie. Hiermee groeit het aantal zorgmedewerkers dat een fysiotherapeut bezoekt. De oorzaken van deze groei ligt in de vergrijzing en een onveilig ervaren organisatieklimaat.

‘Medewerkers die positief zijn over het organisatieklimaat hebben minder problemen aan het bewegingsapparaat dan medewerkers die het gevoel hebben dat de organisatie gezond en veilig werken niet erg belangrijk vindt’, aldus een woordvoerder. Binnen de VVT sector bezocht 32 % van de medewerkers in 2014 de fysiotherapeut. In deze branche is ook gemiddeld het hoogst aantal behandelingen per gebruiker, namelijk 14,5.

Copyright Langer Thuis