Informatie voor verwijzers

Geachte Verwijzer,

In een tijd waarin er veel veranderd is in de zorg en er nog meer gaat veranderen, willen wij graag met u kennismaken. Wij zijn een gespecialiseerde fysio- en ergotherapie praktijk, waarbij de doelgroep, de oudere, de geriatrische patiënt en de langdurig chronisch zieke is. De zorg rond deze groep staat zwaar onder druk, er moet veel vanuit de WMO geregeld en betaald worden. Omdat het doel van de politiek is, om de ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, brengen wij u graag op de hoogte van ons concept, dat inmiddels al 10 jaar zijn nut heeft bewezen.

  • De fysiotherapeut speelt op meerdere manieren een belangrijke rol bij het bevorderen van gezondheid en preventie bij mensen die een gezondheidsrisico lopen.
  • Fysiotherapie verhoogt de mobiliteit en deelname van ouderen aan het maatschappelijke en economische verkeer. Bijvoorbeeld door beweegprogramma’s, looptrainingen en valpreventie. Daardoor zijn ouderen tevens in staat langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Bovendien zorgt de fysiotherapeut bij patiënten met een chronische aandoening ervoor dat zij door bewezen (kosten)effectieve behandelingen langer kunnen blijven participeren en tegelijkertijd minder snel of geen beroep moeten doen op zwaardere medische zorg verderop in de keten.
  • In samenwerking met de huisarts, geriater en andere specialisten, zorgt de fysiotherapeut er tevens voor dat iedereen met bewegingsproblemen of mensen die leiden aan obesitas adequaat behandeld kunnen worden.

De fysiotherapeut, gespecialiseerd in de geriatrische patiënt en de chronische zieke, is daarmee een sterke partner in de wijk, naast u, de huisarts en de wijkverpleegkundige. De komende jaren zetten wij ons daarom graag samen met u, andere eerstelijnszorgaanbieders, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, sportorganisaties en zorgverzekeraars in om een op maat gesneden wijkgerichte aanpak te ontwikkelen en op die manier de gezondheid van mensen in kwetsbare posities structureel te verbeteren.

Wij hebben als praktijk de volgende disciplines in huis en vaste samenwerkingsverbanden.

  • Fysiotherapie
  • Geriatrie fysiotherapie
  • Zorgcoaching om de zorgvrager heen
  • Ergotherapie
  • Aanpassing door onze eigen aannemer, wij doen de bemiddeling.

Graag zou ik, samen met u, de mogelijkheden bespreken die er zijn om zowel kwalitatieve goede zorg te verlenen, onder zorg te voorkomen en geen onnodige kosten te verspillen aan onnodige zorg.

Met vriendelijke groeten,
Brigitte L. Leenders

Fysiotherapeut en geriatrie-fysiotherapeut
Praktijkhouder en manager bij Fysiotherapie en Ergotherapie Langer Thuis

Sint Teunislaan 8
5231 BP ‘s-Hertogenbosch

06 156 41 949

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK OF NEEM CONTACT OP

Copyright Langer Thuis