EDOMAH
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis

Waar staat het EDOMAH programma voor?

iStock_000048805874_Medium2

Hoe ziet het programma eruit?

EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis.
Het EDOMAH programma is ook bij uitstek geschikt voor de patiënten die thuis wonen en waarbij de mantelzorger overvraagt wordt, of overvraagt dreigt te worden. Deze therapie is dus geschikt voor iedereen die een chronische ziekte heeft, waarbij het thuisfront de vele zorgtaken overneemt.
Het is een ergotherapeutische behandelvorm die er om bekend staat zowel de hulpvragen vanuit de cliënt, als de hulpvragen vanuit de mantelzorger mee te nemen in de therapie. In deze therapie kijkt de ergotherapeut samen met de cliënt en mantelzorger naar welke activiteiten voor hen belangrijk zijn en welke mogelijkheden er zijn deze activiteiten naar zo veel mogelijk tevredenheid te kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van doelen

 • De oudere met dementie kan zonder hulp van een ander koffie zetten
 • De oudere met dementie kan de huissleutel vinden wanneer hij deze zoekt
 • De mantelzorger kan met een gerust gevoel weer naar bijeenkomsten van het koor gaan.

Effecten van deze therapie:
Effect voor de oudere met dementie, hij/zij

 • Gaat vooruit in zelfstandigheid m.b.t. dagelijkse bezigheden
 • Heeft minder behoefte aan hulp
 • Ervaart een grotere kwaliteit van leven
 • Kan een betere stemming krijgen
 • Heeft meer plezier in de activiteiten

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit de volgende fases:

 • Kennismaking en probleeminventarisatie: In deze fase zal de ergotherapeut het levensverhaal van de ouderen met dementie achterhalen om te kijken wat belangrijk is voor deze persoon. Daarnaast zal de ergotherapeut achterhalen hoe de mantelzorger de zorg ervaart.
 • Doelbepaling: Deze fase is bedoelt om samen met de ergotherapeut tot doelen te komen die voor zowel cliënt als de mantelzorger belangrijk zijn om mee aan de slag te gaan.
 • Uitvoer van het plan van aanpak om de doelen te behalen: In deze fase wordt er samen aan de doelen gewerkt die zowel door de cliënt als mantelzorger zijn opgesteld. 

Effect voor de mantelzorger

 • Toename van gevoel van competentie, bekwaamheid
 • Toename van gevoel van controle over de situatie
 • Ervaart grotere kwaliteit van leven
iStock_000020364900_Large2
55-01

Extra informatie

De mantelzorger kan een familielid zijn, maar ook een lid van het zorgteam (bijvoorbeeld de eerstverantwoordelijke verpleegkundige – EVV’er). Wanneer geen mantelzorger betrokken is tijdens de therapie kan er wel ergotherapie gegeven worden, echter alleen gericht op de oudere. Het EDOMAH-programma zal dan als geheel losgelaten worden; wel zullen er delen van dit programma toegepast worden in de behandeling.

Meer informatie?

Voor Edomah therapie werken we samen met 073ergotherapie.

Neem contact op met 073ergotherapie om een afspraak te maken of voor informatie.

Nina Hagoort
06 37236325

NEEM CONTACT OP MET
073ergotherapie

Copyright Langer Thuis